AGNSJÖN

Bron återbyggd för framtiden

OM PROJEKTET

Bron över Kläppsjöbäcken vid Agnsjön är en plattbro fritt upplagd med spännvidd 7,6 m och bredd 7,0 m. Bron byggdes om år 2002. Överbyggnaden byttes ut till en träbro samtidigt som stöden i betong byggdes om. 2021 hade bron omfattande skador på träplattan. Alternativ reparation eller utbyte av överbyggnad jämfördes. Alternativet att överbyggnaden ska bytas ut har valts. Den befintliga brobaneplattan har bytts mot en ny tvärspänd träplatta. Väderskydd på bronbaneplattans sidor har utförts i tryckimpregnerat virke utan täckande ytbehandling.

Tekniska uppgifter

Vårt uppdrag

Slutkund

I SAMARBETE MED

Vill du veta mer?