SVERIGES LEDANDE
EXPERTER PÅ TRÄBROAR

Från idé till rivning – heltäckande
hantering av träbroprojekt

TEORETISK OCH PRAKTISK KOMPETENS

På vår meritlista finns både omfattande forskning och många års erfarenhet av olika typer av träbroprojekt. Vi är en självklar del av den internationella eliten. 

HELHETSLÖSNINGAR

Vårt erbjudande omfattar träbrons hela livscykel ända från idéstadiet till slutrivning: Konstruktion, stöd och arbetsledning vid projektering och bygge, besiktning, skadeutredning och reparation. Dessutom utbildar vi andra på området.

STÖD TILL BESTÄLLARE

Stöd vid beställning och upphandling av träbroprojekt genom övergripande projektledning eller som specialiststöd i sakfrågor.

PROJEKTERING

Nyprojektering och åtgärdsprojektering byggd på vår samlade erfarenhet i kombination med de nyaste tekniska framstegen, utförd med 3D-verktyg.

BYGGNATION

Arbetsledning på plats inklusive specialutrustning, hjälp med projektplanering och leverans av byggnadsmaterial.

STÖD VID FÖRVALTNING

Broinspektioner i enlighet med Trafikverkets krav, skadeutredningar för snabba, korrekta åtgärder och installation av mätsystem för fuktkvotsmätning.

TEKNIKUTVECKLING

Utveckling av nya standarder och handböcker på nationell och internationell nivå, utbildningar på universitet/högskola och skräddarsydda utbildningspaket till företag.

REFERENSPROJEKT

dala-floda referensbild

DALA-FLODA

Kyrkälvbron i Dala-Floda är en hängbro med Sveriges längsta träbrospann för biltrafik. TBS har bla. utfört systemanalys av hela bron, kontrollerat kapacitet i befintlig konstruktion för att säkerställa säkert utförande av reparationer.

Bild på bron vid Agnsjön

AGNSJÖN

Bron över Kläppsjöbäcken vid Agnsjön är en plattbro med tvärspänd träplatta. TBS har bla. utfört inspektion och systemanalys, dimensionerat bronbaneplattan och projekterat väderskydd.

infralighter awards referensbild

BIFROST

BIFROST, det vinnande konceptet i InfraLIGHTer Awards innovationstävling, är ett innovativ gång- och cykelbrokoncept.