DALA-FLODA

Träbron med Sveriges längsta brospann för biltrafik

OM PROJEKTET

Kyrkbron i Dala-Floda är den träbro som har Sveriges längsta brospann för biltrafik. Hela 124 m är det mellan pylontornen på vardera sida av Dalälven. Bron är en hängbro med 2 stycken huvudkablar som bär upp huvudspannet. Längs hela bron löper träfackverk för att stabilisera och fördela lasterna mellan hängarna till kablarna. Pylontornen som är väl skyddade visar inga inga skador.

Tekniska uppgifter

Vårt uppdrag

Slutkund

I SAMARBETE MED

Kyrkbron i Dala-Floda

Vill du veta mer?