RIKSGRÄNSEN

Skoterbroar över malmbanan

OM PROJEKTET

Två nya skoterbroar över Malmbanan i Vassijaure och Låktatjåkko nära Riksgränsen mot Norge. Broarna uppförs för att möjliggöra passage av snöskotrar och vandrare över snögallerierna då tidigare passage har skett olovligt ovanpå snögallerierna. Utmaningen i projektet har varit att konstruera en lätt konstruktion med 14 m spännvidd som kan lyftas med helikopter till broläget samt att anpassa broarnas lutningar för att harmonisera ramper med omgivningen.

Tekniska uppgifter

Vårt uppdrag

Slutkund

I SAMARBETE MED

Vill du veta mer?